Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu edelleen hyvä

10.8.2021

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haki 5.8.2021 uimarantavesien seurantanäytteitä Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan ja Nurmijärven yleisiltä uimarannoilta. Näytteistä tutkittiin Escherichia coli- bakteeri sekä suolistoperäiset enterokokit. Uimarantojen vesien mikrobiologinen laatu täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Bakteeripitoisuudet olivat hyvin matalia. Sinilevää havaittiin kahdeksalla uimarannalla:

-          Erittäin runsaasti: Tervanokka, Vanhankylänniemi (Järvenpää), Levanto (Mäntsälä)

-          Runsaasti: Saaren EU-ranta, Sälinkää/Kilpijärvi, Isojärvi/Onkimaa (Mäntsälä), Lähtelä (Nurmijärvi)

-          Vähän: Tiira (Nurmijärvi)

Uimarantavesien lämpötilat vaihtelivat pääosin 17,7 °C - 20,6 °C välillä. Lämpimintä vesi oli Tuusulassa Urheilupuiston uimarannalla, jonka veden lämpötilaksi mitattiin 20,6 °C.  Viileintä vesi oli Kellokosken joenrannan uimarannalla, Tuusulassa, jossa veden lämpötilaksi mitattiin 17,7 °C. Näytteet otettiin viime viikon torstaina, minkä jälkeen säätila Keski-Uudellamaalla on ollut vaihteleva. Nyt uimavesien lämpötilat ovat jo viilenneet sateista ja tuulisesta säästä sekä viilenevistä öistä johtuen.

 

Uimavesinäytteet otettiin seuraavilta järviltä ja rannoilta:

 

Järvenpää: Tuusulanjärvi, Tervanokan uimaranta

Tuusula: Häklin ja Urheilupuiston lammet sekä Rusutjärvi, Hiekkarannankujan ranta

Mäntsälä: Keravanjärvi (EU-ranta), Levanto Hunttijärvi, Saaren uimaranta (EU-ranta), Sääksjärven uimaranta, Hautjärvi Sahajärvi, Sahajärven virkistysalueen uimaranta, Sälinkää Kilpijärvi, Isojärven uimaranta Onkimaa.

Nurmijärvi: Sääksjärvi, Sääksjärven uimaranta ja Valkjärvi, Tiiran uimaranta

 

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi löytyy uimarantojen PDF-muotoinen tulostaulukko, johon uimakauden aikana otettavien vesinäytteiden tulokset päivitetään. Näytetulokset löytyvät myös uimarantojen ilmoitustauluilta.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä (www.jarviwiki.fi), jonne jokainen voi merkitä myös omat sinilevähavaintonsa.

 

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Tapio Multanen puh. 040 314 4720, tapio.multanen(a)tuusula.fi

 

Kuva: Uimavedet ovat viilenneet, mutta sinilevää on edelleen Keski-Uudellamaalla paikoin runsaasti.

Takaisin