Tule keskustelemaan Kilpijärven kunnostuksesta Sälinkään kartanolle 28.10.

15.10.2021

Mäntsälän Kilpijärven kunnostussuunnitelmalle haetaan hankerahoitusta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjestää Sälinkään kartanolla keskustelutilaisuuden Kilpijärven tilasta ja suunnitelluista kunnostustoimenpiteistä torstaina 28.10.2021 klo 17.30-19. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja muut järven kunnostuksesta kiinnostuneet.

Mäntsälän Kilpijärven kunnostussuunnitelmat ovat edenneet hankerahoituksen hakemiseen. Mäntsälän kunta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ovat yhdessä suunnitelleet järvikunnostushankkeelle raamit ja päätoimet, joita järvellä tullaan tekemään mahdollisen hankerahoituksen varmistuttua vuosina 2022 ja 2023. ”Suunnitelmissa on mm. tehostaa Kilpijärven pohjoisosaan aiemmin rakennetun kosteikon toimintaa, koenuottauksilla selvittää järven kalakantaa ja pohjasedimenttinäytteiden avulla selvittää aiemmin toimineen meijeri- ja sikatalouden vaikutuksia järven sisäiseen kuormitukseen”, sanoo ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Järven kunnostus on pitkäkestoinen urakka, eikä toimien vaikutus järven tilassa ja virkistyskäytössä näy heti. ”Mäntsälän kunta tulee hakemaan rahoitusta Kilpijärven kunnostamiseen nyt vuosille 2022 ja 2023 ympäristöministeriön rahoittamasta Virtaa vesienhoitoon -rahoitushausta”, kertoo kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus Mäntsälän kunnasta. Rahoituspäätökset tulevat vuoden 2022 alussa. ”Jos hankerahoitusta saadaan, toimet päästään aloittamaan keväällä 2022”, toteaa Heikkinen. Tulevien vuosien toimet näyttävät, mihin järvikunnostustoimia jatkossa tullaan suuntaamaan.

Kaikki Kilpijärven kunnostuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita Sälinkään kartanolle kuulemaan ja keskustelemaan, millaisia toimenpiteitä järven tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi ollaan suunnittelemassa. Tilaisuus järjestetään torstaina 28.10.2021 klo 17.30-19 Sälinkään kartanolla, os. Kartanontie 20, 04740 Sälinkää. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Kilpijärvi Kilpioja

Näkymä Kilpijärvelle Kilpiojan suulta. Kuva Janne Heikkinen

Tiivistelmä Kilpijärven kunnostustilaisuudesta 28.10.2021

Takaisin