Tuusulanjärven hoitonuottaukset alkavat

11.10.2023

Rehevöityneen Tuusulanjärven tilaa on viime vuosikymmeninä parannettu monin keinoin. Yksi näkyvimmistä toimista on hoitokalastus, jossa järvestä poistetaan valikoiden sellaista kalastoa, joka ylläpitää järven rehevöitymiskierrettä. Tänä vuonna hoitokalastus aloitetaan 16. lokakuuta ja se jatkuu marraskuun alkupuolelle säätilan salliessa.

Tuusulanjärven vedenlaatu on parantunut selvästi pahimpien vuosien jälkeen, ja järven ekologinen tila on parantunut huonosta tyydyttäväksi, kertoo Jaana Hietala Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Järven tilan paraneminen on kuitenkin hidasta, ja pohjalle varastoituneet ravinteet aiheuttavat yhä sisäistä kuormitusta. Liiallisesta ravinnekuormituksesta ja rehevyydestä kertoo se, että lämpiminä kesinä sinilevät runsastuvat kukinnaksi asti.

Riittävän tehokas särkikalojen poistopyynti voi vähentää eri mekanismeilla rehevien järvien sisäistä fosforikuormitusta ja parantaa vedenlaatua ja kalaston rakennetta. Saaliin mukana Tuusulanjärvestä poistetaan vuosittain keskimäärin 300 kg fosforia ja 1000 kg typpeä, kertoo Hietala. Kalastus kohdennetaan erityisesti lahnoihin, jotka syövät pohjaeläimiä. Lahnat pöyhivät pohjaa ravintoa etsiessään, jolloin pohjalle kertyneet ravinteet vapautuvat veteen. Kalojen ravinnon sisältämää fosforia ja typpeä palaa veteen myös kalojen ulosteiden mukana. Nämä kalojen erittämät ravinteet muuttuvat vedessä leville käyttökelpoiseen muotoon. Hoitokalastuksella pyritään muuttamaan järven ravintoverkon toimintaa siten, että levämäärä vähenee.

Hoitokalastusta täydennetään petokalaistutuksilla: Tuusulanjärveen on istutettu ankeriaita vuosittain. Vahva petokalakanta auttaa pitämään eläinplanktonia syövät kalat kurissa ja siten vähentävät epäsuorasti levien kasvua. Hoitokalastuksessa pyydetyt kuhat ja muut petokalat palautetaankin takaisin järveen.

Saaliskaloja (särkeä, pientä lahnaa ja pasuria) on jaossa nuottauspäivinä ilmaiseksi Vanhankylänniemen Purjerannassa (Niemennokantie 12) iltapäivisin. Tarkempia nuottausajankohtia voi tiedustella kalastaja Arto Hautalalta. Suurin osa saaliista on haettu rannalta ravinnoksi, ja vain pieni osa on päätynyt kompostoinnin jälkeen luomulannoitteeksi.

Lisätietoja:

- Ympäristösuunnittelija Jaana Hietala (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) 040 314 4703, jaana.hietala@tuusula.fi

- Kalastaja Tmi Arto Hautala 050 351 3208

Kuva: Hoitokalastusta Tuusulanjärvellä

 

Takaisin