Pikaruokapaikkojen elintarvikehygienia pääosin kunnossa Keski-Uudellamaalla

07.11.2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen elintarvikevalvonta osallistui vuonna 2023 projektiin, jonka tarkoituksena oli selvittää pikaruokaravintoloiden pintojen puhtautta ja elintarvikkeiden hygieenistä laatua. Projekti oli Helsingin ympäristöpalveluiden koordinoima ja siihen osallistuivat myös Vantaan ja Hyvinkään valvontayksiköt. Projekti toteutettiin valvontayksiköissä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toteutti projektin vuoden 2023 keväällä.

Jokaisesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella olevasta pikaruokaravintolasta haettiin näytteitä. Ravintoloista otettiin näytteet pilkotuista kasviksista (salaatista ja tomaatista) sekä kolmelta eri pinnalta. Jauhelihapihvien näytteenotto jaettiin eri pikaruokaketjujen välille siten, että jokaisen jauhelihapihvejä tarjoavan ketjun osalta otettiin yksi näyte.

Kaikkien projektissa otettujen kasvistäytteiden hygieeninen laatu arvioitiin suurelta osin hyväksi (67 %) näytteistä. Tyydyttäviä näytteitä oli 29 % ja huonoja 4 %. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella kasvisnäytteiden tulokset olivat suurelta osin hyviä (73 %). Tyydyttäviä tuloksia oli 27 %. Tyydyttävät tulokset johtuivat hiivan korkeasta määrästä. Korkea hiivapitoisuus kertoo yleisesti tuotteen heikentyneestä laadusta.

Kaikissa projektissa otetuista jauhelihapihveistä 69 % todettiin mikrobiologiselta laadultaan hyväksi, 24 % näytettä tyydyttäväksi ja 7 % näytettä huonoksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella yksi näyte arvioitiin huonoksi aerobisten mikrobien korkean määrän vuoksi. Uusintanäytteen tulos oli edelleen huono. Muut tulokset olivat tyydyttäviä.

Projektissa tutkittujen pintojen puhtaus todettiin suurelta osin hyväksi (89 %). Tuloksista 7 % todettiin tyydyttäväksi ja vain 4 % huonoksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella käytiin läpi puhdistustapoja huonoja tuloksia saaneissa paikoissa ja huonojen tulosten johdosta otettiin 7 uusintanäytettä. Kaikkien uusintanäytteiden tulokset olivat hyviä. Tuloksia arvioitiin huonoiksi ja tyydyttäviksi aerobisten mikrobien korkean määrän ja enterobakteerien korkean määrän vuoksi.

Helsingin ympäristöpalvelut tehnyt projektin tuloksista julkaisun, johon voi tutustua tämän linkin kautta: https://julkaisut.hel.fi/fi/julkaisut/pikaruokaravintoloiden-raaka-aineiden-hygieeninen-laatu-seka-pintojen-puhtaus-helsingissa

Pikaruokaravintoloiden hygieniaa koskevien valvontakäyntien valvontatulokset ovat nähtävillä https://www.oivahymy.fi/ -sivustolla.

Takaisin