Pizzeriaprojekti paljasti listeriaongelman pizzasuikaleita valmistavassa laitoksessa - pizzerioiden käyttämissä raaka-aineissa edelleen huomautettavaa

14.11.2022

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen pizzeriaprojektissa tutkittiin 29 kinkku- tai pizzasuikalenäytettä, jotka haettiin toimialueen 17 pizzeriasta.  Projekti on jatkoa viimevuotiselle selvitykselle, jossa erityisesti kinkku- ja pizzasuikalenäytteistä saatiin huonoja tuloksia. Näytteenottokohteet olivat pääosin niitä ravintoloita, joissa tulokset olivat viime vuonna huonoja tai välttäviä.      

Kinkku- ja pizzasuikalenäytteitä otettiin 29 kappaletta ja niistä huonoja tuloksia oli 12 ja välttäviä tuloksia kolme. Puolet huonoista tuloksista selittyi yhden laitoksen valmistamilla pizzasuikaleilla, joista löytyi Listeria monocytogenes bakteeria. Tiedot välitettiin ko. laitosta valvovalle valvontayksikölle Keski-Suomeen. Laitos on sittemmin suljettu viranomaismääräyksellä. 

Muita syitä huonoihin ja välttäviin tuloksiin olivat suuret kokonaisbakteerimäärät sekä enterobakteerit. Kohonneet kokonaisbakteerimäärät kertovat ongelmista tuotteen laadussa, säilytyslämpötilassa sekä käsittelyhygieniassa.   

Kokonaisuudessaan tulokset parantuivat hieman vuoden 2021 projektista. Vuonna 2021 tehdyssä projektissa 41 % otetuista kinkku/pizzasuikalenäytteistä oli hyviä. Vuonna 2022 hyviä oli 48 % näytetuloksista. Edelleen kuitenkin yli puolet otetuista näytteistä oli laadultaan huonoja tai välttäviä.    

Pizza- ja kinkkusuikaleita käytetään korkeissa lämpötiloissa paistettavissa pizzoissa, ja kuumennus alentaa bakteeripitoisuutta. Tästä syystä voidaan olettaa, että suoranaista terveyshaittaa ei ole päässyt syntymään. Pizzerioiden tulee kiinnittää huomiota käyttämiensä kinkku- ja pizzasuikaleiden laatuun sekä niiden hygieeniseen käsittelyyn toimipaikassa. Epäkohtiin puututaan elintarvikevalvonnan tarkastuksilla.  

 

Lisätietoja antaa terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, 040 314 4711, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

MicrosoftTeams-image (1)

Takaisin