Ilmanlaadun seuranta Keravalla ja muissa Keski-Uudenmaan kunnissa vuonna 2023

10.02.2023

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY seuraa Keravan, Lohjan ja pääkaupunkiseudun mittausasemilla ilman epäpuhtauksia vuonna 2023. Vuosittain paikkaa vaihtava mittausasema on tänä vuonna sijoitettu Keravalle, jossa mittausasema on sijoitettu vilkkaasti liikennöidyn Keskustan kehän varrelle ja tuottaa reaaliaikaista tietoa keskusta-alueen ilmanlaadusta. Asema mittaa katupölyn (hengitettävät hiukkaset) ja typenoksidien pitoisuuksia. Keravan keskustassa on aiemmin mitattu ilmanlaatua vuosina 2005, 2010 ja 2017.

Mittaustulokset ovat seurattavissa sivulla https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/uudenmaan-siirrettava/

Keravan ilmanlaadun mittausaseman sijainti 

https://julkaisu.hsy.fi/ilmanlaadun-mittausasemat-vuonna-2023.html#cU0sPRhzps

 

Lisäksi Keski-Uudellamaalla seurataan passiivikeräimillä liikenteen vaikutusta Järvenpään, Keravan, Hyrylän ja Klaukkalan keskustojen ilmanlaadun typenoksidipitoisuuksiin näytteillä, jotka kerätään kerran kuussa.

Kaikki mittaukset toteutetaan osana Uudenmaan kuntien yhteistä ilmanlaadun seurantaa.  Seurannasta vastaa HSY, joka raportoi Uudenmaan ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä vuosittain. Uudenmaan ilmanlaaturaportit ovat luettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta /sivu.tmpl?sivu_id=4992

 

Lisätietoja: Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, 040 314 4727, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin