Nurmijärven asukkaita kiinnostaa vesistöjen tila

24.03.2023

Keski-Uudenmaan alueen asukkailta pyydettiin tietoa heille tärkeistä vesiluontokohteista ja niihin liittyvistä huolenaiheista vuonna 2022. Kysely toteutettiin karttapohjaisella Maptionnaire-työkalulla. Kyselyyn saatiin 99 vastausta. Suurin osa vastauksista koski Nurmijärveä, ja Nurmijärven alueelle tehtiin yli 170 karttamerkintää.

Nurmijärvellä eniten karttamerkintöjä keräsivät Sääksjärvi, Vaaksinjärvi, Valkjärvi, Isosuo sekä Vantaanjoki ja sen koskialueet. Vesiluontokohteiden tärkeiksi piirteiksi vastaajat kokivat luonnon monimuotoisuuden, rauhan, hyvän vedenlaadun ja uintimahdollisuudet. Alueella suosituimmat virkistyskäyttömuodot ovat uinti ja kalastus. Erityisen suosittuja uimapaikkoja ovat Sääksin ja Vaaksin uimarannat sekä Valkjärvellä sijaitsevat Tiiran ja Lähtelän uimarannat. Vantaanjoki on merkittävä kalastuspaikka. Retkeilykohteena erityisesti Myllykoski, Nukarinkoski ja Isosuo ovat suosittuja, ja niiden maisemat ja ulkoilureitit keräsivät kiitosta.

Nurmijärveläisten huolenaiheet koskivat pääsääntöisesti runsasta vesikasvillisuutta tai heikkoa vedenlaatua, ajoittaisia tulvia sekä pistekuormittajien ja kiintoainekuormituksen vaikutuksia Vantaanjoessa. Vesikasvillisuus, etenkin Valkjärven rehevöityminen ja Sääksjärvessä havaittu järvisyyhy aiheuttavat vastaajien mukaan haittaa virkistyskäytölle.

Kyselyssä nousi esille yksi selkeä viesti: asukkaat ovat kiinnostuneita vesiluontokohteista ja niiden tilasta. Nurmijärvellä on monipuolista vesiluontoa ja kauniita kohteita, ja monilla alueilla käyttöpaine on kova. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja kunnostusverkosto hyödyntävät kyselyiden tuloksia toimenpiteiden priorisoinnissa ja kohdentamisessa yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa.

Kysely oli osa Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta ja sen toteuttivat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeessa on tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kuntien välillä, sekä järjestää koko Uudenmaan vesistökunnostusverkoston yhteisiä teematilaisuuksia. Tiedottaminen hankkeessa jatkuu vesiensuojeluyhdistyksen somekanavissa sekä nettisivuilla, joilta voi lukea esimerkiksi Viestejä Vantaanjoelta -uutiskirjeitä. Nurmijärven ja lähialueiden tiedottamisesta vastaavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Nurmijärven kunta.

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi ja kunnostusverkostokoordinaattori Kati Kauppi, puh. 044 493 7121, sähköposti etunimi.sukunimi@vantaanjoki.fi.

Kuhakoski

Kuhakosken maisema on kaunis, siellä voi rentoutua ja nauttia luonnosta. Kuva: Hanna Keinänen

Takaisin