Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.2.2015 pidetyssä kokouksessa (§ 11) määrittänyt seuraavien lupien käsittelyajat:

- ympäristölupa 11 kuukautta
- maa-aineslupa 15 kuukautta
- vesihuoltolain mukainen vapautus 11 kuukautta


Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet

Elintarvikelain mukaiset ilmoitukset, 7 tiedostoa

apps menu close
Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikemyynnistä/elintarvikehuoneistosta
Lomaketta käytetään tiedottamiseen paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle alueella tapahtuvasta liikkuvasta elintarvikemyynninistä (liikkuvat torikauppiaat jne).
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
49 kt
Tallennettu:
8.6.2021 10.01
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta
Tällä lomakkeella tehdään ilmoitus elintarviketoiminnasta
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
58 kt
Tallennettu:
9.11.2021 15.47
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta
Tällä lomakkeella tehdään ilmoitus elintarvitoiminnasta
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
651 kt
Tallennettu:
9.11.2021 15.47
Ilmoitus alkutuotantopaikasta
Lomakkeella ilmoitetaan alkutuotantopaikasta elintarvikevalvontaviranomaiselle
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
50 kt
Tallennettu:
4.5.2020 14.29
Ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
43 kt
Tallennettu:
9.4.2020 10.44
Kontaktimateriaalitoimijan ilmoitus
Ilmoitus elintarvikelain (23/2006) 2.1.a §:n mukaisesta toimipaikasta ja toiminnasta: elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
30 kt
Tallennettu:
14.1.2020 10.33
Kontaktimateriaalitoimijan ilmoitus
Ilmoitus elintarvikelain (23/2006) 2.1.a §:n mukaisesta toimipaikasta ja toiminnasta: elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
51 kt
Tallennettu:
14.1.2020 10.34