Lupa- ja ilmoituslomakkeet

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 10.2.2015 pidetyssä kokouksessa (§ 11) määrittänyt seuraavien lupien käsittelyajat:

- ympäristölupa 11 kuukautta
- maa-aineslupa 15 kuukautta
- vesihuoltolain mukainen vapautus 11 kuukautta


Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja maa-aineslain (555/1981) mukaiset lupa- ja ilmoituslomakkeet

Elintarvikelain mukaiset ilmoitukset, 5 tiedostoa

apps menu close
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta
lomakkeella voit tehdä elintarvikelain mukaisen elintarvikehuoneiston rekisteröinnin
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
61 kt
Tallennettu:
3.1.2024 14.52
Ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
45 kt
Tallennettu:
3.1.2024 14.53
Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta
lomakkeella voit tehdä ilmoituksen elintarvikelainmukaisesta kontaktimateriaalitoiminnasta
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
52 kt
Tallennettu:
3.1.2024 14.54
Tiedottaminen liikkuva elintarvikemyynti/elintarvikehuoneisto
lomakkeella voi tiedottaa liikkuvasta elintarvikemyynnistä/toiminnasta
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
49 kt
Tallennettu:
3.1.2024 14.57
Ilmoitus alkutuotantopaikasta
Lomakkeella ilmoitetaan alkutuotantopaikasta elintarvikevalvontaviranomaiselle
Tiedostomuoto:
docx
Tiedoston koko:
50 kt
Tallennettu:
4.5.2020 14.29